Close

Handset Repair Engineer

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 39
3 Arunachal Pradesh 4
4 Assam 24
5 Bihar 55
6 Chhattisgarh 55
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 2
9 Delhi 0
10 Goa 0
11 Gujarat 40
12 Haryana 32
13 Himachal Pradesh 12
14 Jammu & Kashmir 25
15 Jharkhand 43
16 Karnataka 21
17 Kerala 23
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 49
20 Maharashtra 37
21 Manipur 8
22 Meghalaya 6
23 Mizoram 4
24 Nagaland 12
25 Odisha 36
26 Puducherry 0
27 Punjab 26
28 Rajasthan 35
29 Sikkim 2
30 Tamil Nadu 30
31 Telangana 21
32 Tripura 8
33 Uttar Pradesh 126
34 Uttarakhand 14
35 West Bengal 29