Close

Handset Repair Engineer

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 38
3 Arunachal Pradesh 4
4 Assam 22
5 Bihar 54
6 Chhattisgarh 55
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 2
9 Delhi 0
10 Goa 0
11 Gujarat 40
12 Haryana 30
13 Himachal Pradesh 12
14 Jammu & Kashmir 23
15 Jharkhand 42
16 Karnataka 21
17 Kerala 23
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 46
20 Maharashtra 38
21 Manipur 8
22 Meghalaya 4
23 Mizoram 4
24 Nagaland 11
25 Odisha 36
26 Puducherry 1
27 Punjab 28
28 Rajasthan 35
29 Sikkim 2
30 Tamil Nadu 30
31 Telangana 17
32 Tripura 8
33 Uttar Pradesh 126
34 Uttarakhand 14
35 West Bengal 29