Close

Handset Repair Engineer

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 35
3 Arunachal Pradesh 1
4 Assam 21
5 Bihar 42
6 Chhattisgarh 48
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 2
9 Delhi 0
10 Goa 0
11 Gujarat 37
12 Haryana 27
13 Himachal Pradesh 12
14 Jammu & Kashmir 23
15 Jharkhand 31
16 Karnataka 21
17 Kerala 19
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 42
20 Maharashtra 34
21 Manipur 8
22 Meghalaya 2
23 Mizoram 4
24 Nagaland 9
25 Odisha 20
26 Puducherry 1
27 Punjab 26
28 Rajasthan 35
29 Sikkim 2
30 Tamil Nadu 30
31 Telangana 14
32 Tripura 8
33 Uttar Pradesh 122
34 Uttarakhand 16
35 West Bengal 30