Close

Handset Repair Engineer

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 35
3 Arunachal Pradesh 1
4 Assam 21
5 Bihar 42
6 Chhattisgarh 44
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 2
9 Goa 0
10 Gujarat 36
11 Haryana 26
12 Himachal Pradesh 12
13 Jammu & Kashmir 23
14 Jharkhand 33
15 Karnataka 21
16 Kerala 19
17 Lakshadweep 0
18 Madhya Pradesh 40
19 Maharashtra 31
20 Manipur 8
21 Meghalaya 2
22 Mizoram 4
23 Nagaland 9
24 Odisha 17
25 Puducherry 1
26 Punjab 24
27 Rajasthan 35
28 Sikkim 2
29 Tamil Nadu 30
30 Telangana 12
31 Tripura 8
32 Uttar Pradesh 115
33 Uttarakhand 16
34 West Bengal 30