Close

Handset Repair Engineer

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 53
3 Arunachal Pradesh 7
4 Assam 30
5 Bihar 69
6 Chhattisgarh 74
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 2
9 Delhi 0
10 Goa 0
11 Gujarat 42
12 Haryana 37
13 Himachal Pradesh 14
14 Jammu & Kashmir 37
15 Jharkhand 48
16 Karnataka 61
17 Kerala 31
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 69
20 Maharashtra 77
21 Manipur 12
22 Meghalaya 16
23 Mizoram 7
24 Nagaland 12
25 Odisha 47
26 Puducherry 2
27 Punjab 35
28 Rajasthan 39
29 Sikkim 2
30 Tamil Nadu 52
31 Telangana 53
32 Tripura 11
33 Uttar Pradesh 141
34 Uttarakhand 19
35 West Bengal 41