Close

Handset Repair Engineer

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 121
3 Arunachal Pradesh 62
4 Assam 115
5 Bihar 87
6 Chhattisgarh 153
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 6
9 Delhi 0
10 Goa 5
11 Gujarat 109
12 Haryana 83
13 Himachal Pradesh 46
14 Jammu & Kashmir 65
15 Jharkhand 69
16 Karnataka 104
17 Kerala 42
18 Lakshadweep 2
19 Madhya Pradesh 148
20 Maharashtra 138
21 Manipur 38
22 Meghalaya 23
23 Mizoram 18
24 Nagaland 29
25 Odisha 70
26 Puducherry 8
27 Punjab 94
28 Rajasthan 103
29 Sikkim 10
30 Tamil Nadu 117
31 Telangana 80
32 Tripura 20
33 Uttar Pradesh 344
34 Uttarakhand 44
35 West Bengal 68