Close

Handset Repair Engineer

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 39
3 Arunachal Pradesh 7
4 Assam 28
5 Bihar 66
6 Chhattisgarh 58
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 2
9 Delhi 0
10 Goa 0
11 Gujarat 41
12 Haryana 34
13 Himachal Pradesh 12
14 Jammu & Kashmir 36
15 Jharkhand 43
16 Karnataka 58
17 Kerala 25
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 57
20 Maharashtra 74
21 Manipur 8
22 Meghalaya 16
23 Mizoram 7
24 Nagaland 12
25 Odisha 41
26 Puducherry 2
27 Punjab 34
28 Rajasthan 39
29 Sikkim 2
30 Tamil Nadu 45
31 Telangana 45
32 Tripura 11
33 Uttar Pradesh 134
34 Uttarakhand 16
35 West Bengal 37