Close

Handset Repair Engineer

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 89
3 Arunachal Pradesh 43
4 Assam 85
5 Bihar 77
6 Chhattisgarh 121
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 4
9 Delhi 0
10 Goa 4
11 Gujarat 95
12 Haryana 73
13 Himachal Pradesh 40
14 Jammu & Kashmir 56
15 Jharkhand 56
16 Karnataka 69
17 Kerala 33
18 Lakshadweep 1
19 Madhya Pradesh 118
20 Maharashtra 101
21 Manipur 24
22 Meghalaya 22
23 Mizoram 15
24 Nagaland 24
25 Odisha 63
26 Puducherry 5
27 Punjab 78
28 Rajasthan 100
29 Sikkim 5
30 Tamil Nadu 100
31 Telangana 63
32 Tripura 20
33 Uttar Pradesh 264
34 Uttarakhand 37
35 West Bengal 54