Close

Handset Repair Engineer

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 70
3 Arunachal Pradesh 20
4 Assam 51
5 Bihar 77
6 Chhattisgarh 89
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 2
9 Delhi 0
10 Goa 0
11 Gujarat 47
12 Haryana 43
13 Himachal Pradesh 24
14 Jammu & Kashmir 45
15 Jharkhand 51
16 Karnataka 65
17 Kerala 31
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 88
20 Maharashtra 89
21 Manipur 19
22 Meghalaya 18
23 Mizoram 7
24 Nagaland 15
25 Odisha 56
26 Puducherry 3
27 Punjab 37
28 Rajasthan 62
29 Sikkim 2
30 Tamil Nadu 85
31 Telangana 62
32 Tripura 20
33 Uttar Pradesh 197
34 Uttarakhand 24
35 West Bengal 54