Close

Handset Repair Engineer

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 2
2 Andhra Pradesh 89
3 Arunachal Pradesh 52
4 Assam 109
5 Bihar 84
6 Chhattisgarh 122
7 Dadar Nagar Haveli 2
8 Daman & Diu 6
9 Delhi 0
10 Goa 4
11 Gujarat 103
12 Haryana 82
13 Himachal Pradesh 46
14 Jammu & Kashmir 64
15 Jharkhand 57
16 Karnataka 66
17 Kerala 39
18 Lakshadweep 1
19 Madhya Pradesh 136
20 Maharashtra 117
21 Manipur 26
22 Meghalaya 20
23 Mizoram 15
24 Nagaland 25
25 Odisha 66
26 Puducherry 5
27 Punjab 94
28 Rajasthan 104
29 Sikkim 5
30 Tamil Nadu 101
31 Telangana 70
32 Tripura 20
33 Uttar Pradesh 289
34 Uttarakhand 40
35 West Bengal 64